Miasto nad rzeką / River city

PL / ENG
 

na zachodzie bez zmian — pada

wychodzę z rzeki wieszam pranie

sinymi klamerkami przypinam się

do sznura i czekam czekam
 

rzeka nie przynosi już żadnych paczek

nawet tych z bielizną z ręcznikami

z psią karmą ze środkami czystości

nawet tych najważniejszych
 

moja bielizna jest blizną po sznurze

zasypiam ze świadomością iż

mieszkamy nad zupełnie innymi

rzekami budzę się nad twoją
 

the west same as ever — it’s raining

I step out of the river to hang laundry

with pallid clothespins I attach myself

to the washing line waiting and waiting
 

the river doesn’t bring any

humanitarian aid anymore

not even underwear or towels

dog food cleaning supplies

not even the most important items
 

my underwear is a rope mark

I fall asleep knowing that

we’re living at completely different rivers

I wake up at yours

Reklamy